Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 469 4 535 4 348 4 188
Nettoomsättning (tkr) 48 812 000 33 914 000 31 260 000 25 892 000
Rörelseresultat (tkr) 26 898 000 11 654 000 11 788 000 6 850 000
Årets resultat (tkr) 22 604 000 9 757 000 10 173 000 5 274 000
Summa eget kapital (tkr) 67 565 000 48 412 000 45 528 000 38 573 000
Rörelsemarginal % 55.1 34.4 37.7 26.5
Avk. eget kapital % 39 20.8 24.2 14.1
Soliditet % 71.4 64.3 61 55.9
Omsättning/anställd (tkr) 10 922 7 478 7 190 6 182
Resultat/anställd (tkr) 6 019 2 570 2 711 1 636
Lön/anställd (tkr) 9 701 684 8 914