Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 168 3 352 3 238 3 214
Nettoomsättning (tkr) 46 103 000 31 743 000 28 658 000 24 194 000
Rörelseresultat (tkr) 26 431 000 11 810 000 10 655 000 6 862 000
Årets resultat (tkr) 22 370 000 10 114 000 9 781 000 7 376 000
Summa eget kapital (tkr) 62 797 138 46 772 388 43 040 288 37 295 100
Rörelsemarginal % 57.3 37.2 37.2 28.4
Avk. eget kapital % 39.3 20.8 21 15.7
Soliditet % 71.2 65.1 60.2 54.5
Omsättning/anställd (tkr) 14 553 9 470 8 851 7 528
Resultat/anställd (tkr) 8 343 3 523 3 291 2 135
Lön/anställd (tkr) 1 044 948 918 901