Analys

Omsättning

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 19%. 12884 företag i länet.

Rörelsemarginal

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 57.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 19%.

Antal anställda

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag har under det senaste året 3352 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.19.

Soliditet

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 60.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 19%.

Värderating

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.