Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 24 300 -125 -10 165 236 496
Årets resultat (tkr) -26 555 -169 836 990 365 2 237 895
Summa eget kapital (tkr) 1 723 155 1 749 710 1 919 546 3 929 181
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -1.5 -9.3 -0.3 8.5
Soliditet % 97 97 97.3 98.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -