Företagets verksamhet

Bolaget har till syfte med sin verksamhet att förvärva, äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag inom växtförädlings-, utsädes-, trädgårds-, djursmats- och jordbruksområdena att bedriva forskning, växtförädling, fabriks- och handelsrörelse avseende utsäde, fröer och trädgårdsprodukter, analys- och undersökningsverksamhet inom lantbrukssektorn, att på kommersiella grunder bedriva jordbruk, att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.