Koncern

KoncernInfo 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Antal anställda 575 593 624 675
Nettoomsättning (tkr) 983 323 1 058 445 1 059 894 1 052 231
Rörelseresultat (tkr) -96 712 -5 730 59 251 -2 282
Årets resultat (tkr) -87 644 -73 40 010 66
Summa eget kapital (tkr) 498 196 589 327 581 083 535 336
Rörelsemarginal % -9.8 -0.5 5.6 -0.2
Avk. eget kapital % -16.1 0.1 7.3 0.2
Soliditet % 40.1 36.7 35 34.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 710 1 785 1 699 1 559
Resultat/anställd (tkr) -168 -10 95 -3
Lön/anställd (tkr) 448 414 277 360