Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 37 829 36 325 38 722 30 150
Rörelseresultat (tkr) 36 891 58 950 65 700 44 737
Årets resultat (tkr) 29 569 55 158 47 241 47 313
Summa eget kapital (tkr) 353 200 318 817 263 659 216 418
Rörelsemarginal % 97.5 162.3 169.7 148.4
Avk. eget kapital % 10.7 19.9 27.1 23
Soliditet % 97.6 97.8 95.8 87.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -