Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 36 325 38 722 30 150 33 878
Rörelseresultat (tkr) 58 950 65 700 44 737 33 186
Årets resultat (tkr) 55 158 47 241 47 313 27 053
Summa eget kapital (tkr) 318 817 263 659 216 418 169 105
Rörelsemarginal % 162.3 169.7 148.4 98
Avk. eget kapital % 19.9 27.1 23 20
Soliditet % 97.8 95.8 87.3 80.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -