Analys

Omsättning

Lantmännen Seed AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. 80509 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lantmännen Seed AB har det senaste året en rörelsemarginal på 162.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%.

Antal anställda

Lantmännen Seed AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.06.

Soliditet

Lantmännen Seed AB har under det senaste året en soliditet på 87.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 6%.

Värderating

Lantmännen Seed AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.