Företagets verksamhet

Bolaget skall förlägga tidningar ävensom idka tryckeri- och bokför- lagsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet.