Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 70 775 59 942 45 046 26 464
Årets resultat (tkr) 291 67 -665 -10 976
Summa eget kapital (tkr) 58 676 58 384 52 970 53 634
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 120.6 107.4 84.3 47.8
Soliditet % 21.4 27.1 25.2 25.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -