Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 59 942 45 046 26 464 35 682
Årets resultat (tkr) 67 -665 -10 976 24 756
Summa eget kapital (tkr) 58 384 52 970 53 634 64 611
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 107.4 84.3 47.8 51.6
Soliditet % 27.1 25.2 25.6 29.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -