Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål att äga och förvalta fastigheter samt driva därmed förenlig verksamhet