Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 728 860 1 121 966
Rörelseresultat (tkr) 73 110 491 275
Årets resultat (tkr) 13 43 346 177
Summa eget kapital (tkr) 1 510 1 498 1 454 1 108
Rörelsemarginal % 10 12.8 43.8 28.5
Avk. eget kapital % 0.9 2.8 26.9 17.4
Soliditet % 33.9 34.3 32 27.3
Omsättning/anställd (tkr) 728 860 1 121 -
Resultat/anställd (tkr) 73 110 491 -
Lön/anställd (tkr) 28 26 28 -