Företagets verksamhet

Bolaget har till syfte, att förvärva, försälja och förvalta fast och lös egendom inklusive värdepapper samt idka därmed förnelig verksamhet och i övrigt verka i enlighet med IOGT-NTO-rörelsens värderingar.