Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -146 -154 -214 -209
Årets resultat (tkr) 2 183 49 273
Summa eget kapital (tkr) 2 276 2 884 2 726 3 079
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0.2 8.8 2.3 11.8
Soliditet % 83.7 87.2 86 87.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -