Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 4
Rörelseresultat (tkr) -154 -214 -209 -240
Årets resultat (tkr) 183 49 273 354
Summa eget kapital (tkr) 2 884 2 726 3 079 3 132
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 8.8 2.3 11.8 12.9
Soliditet % 87.2 86 87.1 90.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -