Koncern

KoncernInfo 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12
Antal anställda 32 31 31 30
Nettoomsättning (tkr) 250 469 251 812 203 910 138 250
Rörelseresultat (tkr) 94 327 76 734 150 958 110 990
Årets resultat (tkr) 31 873 90 156 70 416 58 853
Summa eget kapital (tkr) 1 025 732 993 855 903 699 754 710
Rörelsemarginal % 37.7 30.5 74 80.3
Avk. eget kapital % 3.4 0.1 8.5 8.8
Soliditet % 37 37.9 31.2 33.3
Omsättning/anställd (tkr) 7 827 8 123 6 578 4 608
Resultat/anställd (tkr) 2 948 2 475 4 870 3 700
Lön/anställd (tkr) 770 728 727 691