Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 106 895 109 815 113 198 122 175
Rörelseresultat (tkr) 84 879 281 746 6 111 64 236
Årets resultat (tkr) 1 655 237 389 -31 504 -11 919
Summa eget kapital (tkr) 877 670 876 015 908 626 940 130
Rörelsemarginal % 79.4 256.6 5.4 52.6
Avk. eget kapital % 9.1 30.7 0.8 7.2
Soliditet % 62.2 42.1 43.2 42.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -