Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 474 2 974 2 915 2 955
Nettoomsättning (tkr) 19 479 000 16 327 000 16 959 000 16 055 000
Rörelseresultat (tkr) 3 731 000 2 477 000 11 115 000 2 382 000
Årets resultat (tkr) 3 004 000 1 977 000 8 731 000 2 268 000
Summa eget kapital (tkr) 46 992 000 42 516 000 40 111 000 23 454 000
Rörelsemarginal % 19.2 15.2 65.5 14.8
Avk. eget kapital % 6.7 4.8 27.5 10
Soliditet % 69 68 67.6 63.5
Omsättning/anställd (tkr) 5 607 5 490 5 818 5 433
Resultat/anställd (tkr) 1 074 833 3 813 806
Lön/anställd (tkr) 773 798 775 760