Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 464 2 316 2 349 2 379
Nettoomsättning (tkr) 18 186 000 14 187 000 15 004 000 14 384 000
Rörelseresultat (tkr) 1 838 000 530 000 428 000 1 862 000
Årets resultat (tkr) 2 090 000 1 919 000 1 847 000 514 000
Summa eget kapital (tkr) 15 254 488 14 078 244 11 939 880 12 184 360
Rörelsemarginal % 10.1 3.7 2.9 12.9
Avk. eget kapital % 10.1 3.8 2.8 12.4
Soliditet % 58.8 59.9 54.6 44.9
Omsättning/anställd (tkr) 7 381 6 126 6 387 6 046
Resultat/anställd (tkr) 746 229 182 783
Lön/anställd (tkr) 824 822 785 791