Analys

Omsättning

Holmen Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. 225926 företag i länet.

Rörelsemarginal

Holmen Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 10.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%.

Antal anställda

Holmen Aktiebolag har under det senaste året 2316 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.05.

Soliditet

Holmen Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 54.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 5%.

Värderating

Holmen Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.