Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva stål- metallmanufakturering, ävensom kon- sultverksamhet beträffande företagsledning och administration, försäljning av maskiner till stål- och verkstadsindustrin, lea- singverksamhet med maskiner och inventarier, fastighetsförvalt- ning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.