Styrelse

Namn Befattning
Ola Tengroth (f. 1963) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Henrik Gustav Perbeck (f. 1972) Styrelseledamot, Ordförande
Johan Mikael Dufvenmark (f. 1973) Styrelseledamot
Henrik Erik Karlsson (f. 1975) Styrelseledamot
Bengt Patrik Molinder (f. 1971) Styrelsesuppleant
Clas Andreas Kortfält (f. 1981) Huvudansvarig revisor