Koncern

KoncernInfo 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 680 1 693 1 188 1 684
Nettoomsättning (tkr) 2 448 667 2 563 522 2 624 902 2 351 178
Rörelseresultat (tkr) 394 871 418 845 514 314 461 022
Årets resultat (tkr) 219 489 238 477 316 290 256 107
Summa eget kapital (tkr) 1 565 906 1 345 731 1 238 867 1 080 937
Rörelsemarginal % 16.1 16.3 19.6 19.6
Avk. eget kapital % 21.3 26.2 35.9 34.9
Soliditet % 59.3 51.7 58 54
Omsättning/anställd (tkr) 1 458 1 514 2 210 1 396
Resultat/anställd (tkr) 235 247 433 274
Lön/anställd (tkr) 414 427 564 375