Koncern

KoncernInfo 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 680 1 693 1 188 1 684
Nettoomsättning (tkr) 2 448 667 2 563 522 2 624 902 2 351 178
Rörelseresultat (tkr) 394 871 418 845 514 314 461 022
Årets resultat (tkr) 219 489 238 477 316 290 256 107
Summa eget kapital (tkr) 1 561 319 1 340 418 1 233 531 1 075 761
Rörelsemarginal % 16.1 16.3 19.6 19.6
Avk. eget kapital % 21.3 26.3 36.1 35.1
Soliditet % 59.1 51.5 57.7 53.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 458 1 514 2 210 1 396
Resultat/anställd (tkr) 235 247 433 274
Lön/anställd (tkr) 414 427 564 375