Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 23 20 20 14
Nettoomsättning (tkr) 21 267 17 863 18 488 19 275
Rörelseresultat (tkr) 374 699 107 555 83 159 178 619
Årets resultat (tkr) 467 697 142 182 111 123 245 016
Summa eget kapital (tkr) 1 165 437 807 741 586 958 650 835
Rörelsemarginal % 1 761.9 602.1 449.8 926.7
Avk. eget kapital % 35.7 17.1 15.5 28.1
Soliditet % 44.9 51.7 44.1 66.8
Omsättning/anställd (tkr) 925 893 924 1 377
Resultat/anställd (tkr) 16 291 5 378 4 158 12 759
Lön/anställd (tkr) 1 677 1 552 1 566 1 943