Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 20 20 14 17
Nettoomsättning (tkr) 17 863 18 488 19 275 17 748
Rörelseresultat (tkr) 107 555 83 159 178 619 149 437
Årets resultat (tkr) 142 182 111 123 245 016 185 496
Summa eget kapital (tkr) 807 741 586 958 650 835 585 820
Rörelsemarginal % 602.1 449.8 926.7 842
Avk. eget kapital % 17.1 15.5 28.1 24.6
Soliditet % 51.7 44.1 66.8 67
Omsättning/anställd (tkr) 893 924 1 377 1 044
Resultat/anställd (tkr) 5 378 4 158 12 759 8 790
Lön/anställd (tkr) 1 552 1 566 1 943 1 663