Företagets verksamhet

Bolaget skall självt eller genom koncernbolag driva kvarnrörelse, tillverka, köpa eller försälja livsmedel samt driva information därom, liksom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.