Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -76 -15 -17 -27
Årets resultat (tkr) -642 -12 266 -10 144 2
Summa eget kapital (tkr) 344 881 345 523 7 790 17 933
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -0.2 -7 -76.6 -52.1
Soliditet % 99.3 99.5 2.2 5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -