Styrelse

Namn Befattning
Wilhelm Bertil Axel Bergengren (f. 1962) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Karl George Anders Bergengren (f. 1960) Styrelseledamot, Ordförande
Pia Rosita Anette Jönsson (f. 1967) Styrelsesuppleant
Gun Elsie-Britt Olsson (f. 1947) Styrelsesuppleant
Henrik Tobias Ekström (f. 1977) Huvudansvarig revisor