Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 17 17 14 20
Nettoomsättning (tkr) 105 992 97 237 70 425 69 992
Rörelseresultat (tkr) 105 290 26 479 19 350 11 014
Årets resultat (tkr) 97 070 18 470 9 293 557
Summa eget kapital (tkr) 261 218 188 378 103 374 94 275
Rörelsemarginal % 99.3 27.2 27.5 15.7
Avk. eget kapital % 43.2 12.7 10.9 1.9
Soliditet % 23.3 19.2 19.3 19.1
Omsättning/anställd (tkr) 6 235 5 720 5 030 3 500
Resultat/anställd (tkr) 6 194 1 558 1 382 551
Lön/anställd (tkr) 608 576 461 439