Koncern

KoncernInfo 2020-12 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 17 14 20 14
Nettoomsättning (tkr) 97 237 70 425 69 992 61 029
Rörelseresultat (tkr) 26 479 19 350 11 014 15 819
Årets resultat (tkr) 18 470 9 293 557 4 010
Summa eget kapital (tkr) 203 235 113 634 102 897 101 104
Rörelsemarginal % 27.2 27.5 15.7 25.9
Avk. eget kapital % 11.7 9.9 1.8 5.1
Soliditet % 20.8 21.2 20.8 22.4
Omsättning/anställd (tkr) 5 720 5 030 3 500 4 359
Resultat/anställd (tkr) 1 558 1 382 551 1 130
Lön/anställd (tkr) 576 461 439 417