Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 17 16 14 15
Nettoomsättning (tkr) 25 089 25 565 24 911 22 507
Rörelseresultat (tkr) 5 809 17 965 26 013 -12 586
Årets resultat (tkr) 4 682 11 729 37 370 -5 274
Summa eget kapital (tkr) 104 258 98 250 86 238 48 821
Rörelsemarginal % 23.2 70.3 104.4 -55.9
Avk. eget kapital % 7 20.1 39 -25.3
Soliditet % 20.3 22.9 21.9 14.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 476 1 598 1 779 1 500
Resultat/anställd (tkr) 342 1 123 1 858 -839
Lön/anställd (tkr) 576 568 584 527