Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 17 17 16 14
Nettoomsättning (tkr) 24 816 25 089 25 565 24 911
Rörelseresultat (tkr) 40 374 5 809 17 965 26 013
Årets resultat (tkr) 42 100 4 682 11 729 37 370
Summa eget kapital (tkr) 146 351 104 258 98 250 86 238
Rörelsemarginal % 162.7 23.2 70.3 104.4
Avk. eget kapital % 35.3 7 20.1 39
Soliditet % 25.9 20.3 22.9 21.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 460 1 476 1 598 1 779
Resultat/anställd (tkr) 2 375 342 1 123 1 858
Lön/anställd (tkr) 608 576 568 584