Företagets verksamhet

Bolaget ska vårda, bevara och utveckla teaterbyggnaden samt upplåta den till kulturupplevelser och andra lämpliga arrangeman. Teatern ska också, för att ha en repertoar som attraherar olika åldrar och smakriktningar, komplettera med egna arrangemang och produktioner. Teater ska som byggnadsverk, interiört och exteriört, samt genom evenemang stärka Ystads kommuns varumärke. Bolaget ska kombinera affärsmässighet med kommunal nytta och kontinuerligt informera ägarna om bolagets status, framtidsplaner och händelser av större betydelse.