Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 6 5 5 6
Nettoomsättning (tkr) 1 644 1 229 4 425 4 225
Rörelseresultat (tkr) -5 575 -5 056 -4 448 -4 818
Årets resultat (tkr) 0 34 231 -260
Summa eget kapital (tkr) 1 264 1 265 1 231 1 000
Rörelsemarginal % -339.1 -411.4 -100.5 -114
Avk. eget kapital % -362.2 -334.5 -331.6 -356.6
Soliditet % 4.8 5.4 4.8 4.1
Omsättning/anställd (tkr) 274 246 885 704
Resultat/anställd (tkr) -929 -1 011 -890 -803
Lön/anställd (tkr) 540 604 808 642