Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning i Ystads kommun i huvudsak för hotell- och restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet. Vårda, bevara och utveckla bolagets lokaler och fastigheter i nära samverkan med'hyresgäst/arrendator. Bedriva sin verksamhet så att ägarnas avskastningskrav uppnås, inom samtliga verksamheter arbeta för god miljö och säkerhet. Det kommunal ändamålet skall genom att tillhandahålla ändamålsen- liga lokaler med hög standard bidra till att Ystads kommun är ett etablerad konferens- och kongressort. Bolaget skall även främja besöksnäringen året runt genom att tillhandahålla boendet med hög kvalitet.