Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 17 780 17 780 17 538 16 954
Rörelseresultat (tkr) 4 290 4 677 4 966 4 542
Årets resultat (tkr) 2 926 3 211 3 410 3 144
Summa eget kapital (tkr) 34 055 31 129 27 918 24 509
Rörelsemarginal % 24.1 26.3 28.3 26.8
Avk. eget kapital % 9 10.9 13 13.7
Soliditet % 32.1 31 28.4 26
Omsättning/anställd (tkr) 17 780 17 780 17 538 16 954
Resultat/anställd (tkr) 4 290 4 677 4 966 4 542
Lön/anställd (tkr) 1 058 960 940 799