Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 13 13 13 13
Nettoomsättning (tkr) 228 178 184 275
Rörelseresultat (tkr) 104 -740 301 22
Årets resultat (tkr) 366 -690 548 221
Summa eget kapital (tkr) 758 392 1 081 533
Rörelsemarginal % 45.6 -415.7 163.6 8
Avk. eget kapital % 63.8 -93.6 67.9 52.3
Soliditet % 8.7 3.9 15.5 8.2
Omsättning/anställd (tkr) 18 14 14 21
Resultat/anställd (tkr) 8 -57 23 2
Lön/anställd (tkr) 315 338 340 344