Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 37 36 34 33
Nettoomsättning (tkr) 118 162 115 246 107 970 106 008
Rörelseresultat (tkr) 2 279 2 542 944 455
Årets resultat (tkr) 3 188 2 114 781 380
Summa eget kapital (tkr) 36 425 33 536 32 113 31 843
Rörelsemarginal % 1.9 2.2 0.9 0.4
Avk. eget kapital % 8.3 6.2 2.4 1.2
Soliditet % 77.3 77.1 77.4 77.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 194 3 201 3 176 3 212
Resultat/anställd (tkr) 62 71 28 14
Lön/anställd (tkr) 549 511 518 501