Analys

Omsättning

Ugglebo arbetareförenings Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. 13683 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ugglebo arbetareförenings Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 1.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%.

Antal anställda

Ugglebo arbetareförenings Aktiebolag har under det senaste året 36 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.09.

Soliditet

Ugglebo arbetareförenings Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 77.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 9%.

Värderating

Ugglebo arbetareförenings Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.