Styrelse

Namn Befattning
Jan Harald Haraldsson (f. 1963) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Stephan Bee (f. 1977) Styrelseledamot
Jan Rune Forsberg (f. 1967) Styrelseledamot
Sture Morgan Edvin Fredriksson (f. 1969) Styrelseledamot
Kjell Anders Karlsson (f. 1963) Styrelseledamot
Nils Peter Eriksson (f. 1968) Styrelsesuppleant
Jan Attila Jaeger (f. 1982) Styrelsesuppleant
Anna Ellen Cecilia Johansson (f. 1969) Styrelsesuppleant
Bo Magnus Gustafsson (f. 1971) Huvudansvarig revisor