Företagsinformation 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Antal anställda 224 235 223 206
Nettoomsättning (tkr) 369 867 420 239 365 563 331 858
Rörelseresultat (tkr) 26 456 15 663 14 489 38 190
Årets resultat (tkr) 8 133 4 608 12 537 2 247
Summa eget kapital (tkr) 144 385 136 311 127 687 118 006
Rörelsemarginal % 7.2 3.7 4 11.5
Avk. eget kapital % 14.2 9.1 8.5 24.8
Soliditet % 42.8 38.9 40.1 39.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 651 1 788 1 639 1 611
Resultat/anställd (tkr) 118 67 65 185
Lön/anställd (tkr) 721 643 707 670