Styrelse

Namn Befattning
Bengt Olof Gustafsson (f. 1956) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Mats Peter Boqvist (f. 1954) Styrelseledamot, Ordförande
Hans Olof Tommy Carlsson (f. 1949) Styrelseledamot
Terje Eggen (f. 1968) Revisor