Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 8 562 8 411 8 200 10 868
Rörelseresultat (tkr) 266 024 4 714 5 881 17 725
Årets resultat (tkr) 210 625 1 807 23 513
Summa eget kapital (tkr) 263 162 52 545 52 314 55 311
Rörelsemarginal % 3 107 56 71.7 163.1
Avk. eget kapital % 153.7 8.4 10.4 30.9
Soliditet % 79.6 36 47.4 49.6
Omsättning/anställd (tkr) 8 562 8 411 8 200 10 868
Resultat/anställd (tkr) 266 024 4 714 5 881 17 725
Lön/anställd (tkr) 176 310 263 408