Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 64 83 86 74
Nettoomsättning (tkr) 120 078 106 842 274 392 252 052
Rörelseresultat (tkr) -2 062 -15 364 34 271 41 422
Årets resultat (tkr) 1 807 -9 179 28 487 37 622
Summa eget kapital (tkr) 27 386 11 177 39 347 50 869
Rörelsemarginal % -1.7 -14.4 12.5 16.4
Avk. eget kapital % 4.7 -41.3 57.6 78.8
Soliditet % 8.5 8.4 12.9 19.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 876 1 287 3 191 3 406
Resultat/anställd (tkr) -32 -185 399 560
Lön/anställd (tkr) 963 811 865 855