Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta lantbruks- och skogsegendomar, bedriva kraftverksrörelse samt driva konferensanläggningar med tillhörande verksamhet.