Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 5 6 6
Nettoomsättning (tkr) 36 854 31 586 29 118 29 745
Rörelseresultat (tkr) 16 735 12 249 9 839 11 791
Årets resultat (tkr) 1 834 -118 -38 393
Summa eget kapital (tkr) 321 593 319 816 319 895 317 070
Rörelsemarginal % 45.4 38.8 33.8 39.6
Avk. eget kapital % 4.8 3.5 2.6 3.5
Soliditet % 61.8 60.8 60.7 61
Omsättning/anställd (tkr) 9 214 6 317 4 853 4 958
Resultat/anställd (tkr) 4 184 2 450 1 640 1 965
Lön/anställd (tkr) 987 829 828 799