Analys

Omsättning

Munkedal Skog AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. 110837 företag i länet.

Rörelsemarginal

Munkedal Skog AB har det senaste året en rörelsemarginal på 45.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%.

Antal anställda

Munkedal Skog AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.08.

Soliditet

Munkedal Skog AB har under det senaste året en soliditet på 60.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 8%.

Värderating

Munkedal Skog AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.