Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 11 438 11 483 11 813 11 370
Nettoomsättning (tkr) 38 991 000 33 343 000 37 496 000 34 730 000
Rörelseresultat (tkr) 2 467 000 -1 810 000 1 817 000 2 210 000
Årets resultat (tkr) 98 000 -4 835 000 13 000 68 000
Summa eget kapital (tkr) 47 147 000 42 706 000 47 891 000 46 599 000
Rörelsemarginal % 6.3 -5.4 4.8 6.4
Avk. eget kapital % 0.2 -10.7 0 0.1
Soliditet % 35.4 35 36.9 39.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 409 2 904 3 174 3 055
Resultat/anställd (tkr) 216 -158 154 194
Lön/anställd (tkr) 628 623 592 564