Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 092 37 37 36
Nettoomsättning (tkr) 144 000 168 000 163 000 138 000
Rörelseresultat (tkr) 934 000 798 000 675 000 463 000
Årets resultat (tkr) 275 000 765 000 886 000 180 000
Summa eget kapital (tkr) 20 374 000 20 127 000 19 336 000 18 544 000
Rörelsemarginal % 648.6 475 414.1 335.5
Avk. eget kapital % 4.6 4.5 3.3 0.3
Soliditet % 63.5 66.1 69.6 63.7
Omsättning/anställd (tkr) 35 4 541 4 405 3 833
Resultat/anställd (tkr) 228 21 568 18 243 12 861
Lön/anställd (tkr) 25 2 216 2 405 2 417