Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med elartiklar ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.