Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 872 1 444 1 638 530
Rörelseresultat (tkr) 31 190 1 2
Årets resultat (tkr) 20 151 1 2
Summa eget kapital (tkr) 1 010 990 839 838
Rörelsemarginal % 3.6 13.2 0.1 0.4
Avk. eget kapital % 2.1 16.4 0.1 0.2
Soliditet % 92.8 92.2 89.8 93.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -