Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva rederirörelse samt köpa, sälja och förvalta värdepapper samt att bedriva fastighetsförvaltning, köp och för- säljning av fastigheter och tomter och med dessa rörelseslag fö- renlig verksamhet.