Koncern

KoncernInfo 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 4 4
Nettoomsättning (tkr) 14 311 47 575 90 155 36 066
Rörelseresultat (tkr) -143 069 24 266 33 482 11 734
Årets resultat (tkr) -91 309 22 875 -12 819 32 285
Summa eget kapital (tkr) 57 171 169 675 177 384 212 652
Rörelsemarginal % -999.7 51 37.1 32.5
Avk. eget kapital % -80.5 11.9 -7.2 16.2
Soliditet % 15.4 22.9 22.2 56.7
Omsättning/anställd (tkr) - - 22 539 9 017
Resultat/anställd (tkr) - - 8 371 2 934
Lön/anställd (tkr) - - 449 440