Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 4
Nettoomsättning (tkr) 16 919 14 311 47 575 90 155
Rörelseresultat (tkr) 66 801 -143 069 24 266 33 482
Årets resultat (tkr) 62 412 -91 309 22 875 -12 819
Summa eget kapital (tkr) 114 526 79 545 174 782 179 030
Rörelsemarginal % 394.8 -999.7 51 37.1
Avk. eget kapital % 64.3 -71.8 11.6 -7.1
Soliditet % 28 21.5 23.6 22.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - 22 539
Resultat/anställd (tkr) - - - 8 371
Lön/anställd (tkr) - - - 449