Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 574 17 466 4 000 8 976
Årets resultat (tkr) 1 192 17 466 4 000 14 967
Summa eget kapital (tkr) 51 267 50 075 32 609 28 609
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 2.4 42.2 13.1 42.5
Soliditet % 97.2 97.4 96.1 95.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -