Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 574 17 466 4 000
Årets resultat (tkr) 450 1 192 17 466 4 000
Summa eget kapital (tkr) 51 717 51 267 50 075 32 609
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0.9 2.4 42.2 13.1
Soliditet % 97.2 97.2 97.4 96.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -